Dogodki

Dogodki, ki jih nudijo podjetja oz. ustanove na beneškem področju, so porazdeljeni po TEMAH, ki so opremljene z zemljevidom tematskih SMERI, ki bo poenostavil vaše potovanje skozi Expo 2015.


 
Tema
POLJEDELSTVO
V sklopu poljedelstvo se boste lahko seznanili z dogodki, ki so bili predlagani v obdobju razstave Expo 2015 in ki zaobjemajo celotno proizvodno verigo: od povrtnin do tipičnih kulturnih rastlin, žitaric, tipičnega sadja, cvetličarstva in drevesnic do opreme in materialov za pridelovanje, pakiranje in trženje proizvodov.
Tema
AGROŽIVILSKA INDUSTRIJA
Agroživilska industrija je eden vodilnih sektorjev beneškega gospodarstva, pomembna je tudi za izvoz. Proizvodi so znani v Italiji in tujini zaradi svoje kakovosti in tipičnosti kot tudi zaradi tradicionalne obdelave, ki se prenaša iz roda v rod.
Tema
VINO
Pod temo vino se boste lahko prijavili na dogodke, ki so bili organizirani v teku razstave Expo 2015 in ki zadevajo celoten proces proizvodnje: gojenje in obrezovanje trt, trgatev, stekleničenje in hranjenje, degustacija, enogastronomija ter oprema za proizvodnjo in trženje.
Tema
MESO
Tema meso vključuje vse dogodke, ki so jih beneška podjetja organizirala ob priložnosti svetovne razstave 2015 na temo mesa. V mesnem sektorju je raznolikost smeri velika in gredo od pokušnje do proizvodnje, od opreme za pakiranje do vzrejališč vse do energijske kogeneracije.
Tema
RIBE
Na beneškem območju kraljuje prava pravcata kultura ribolova; ni slučaj, da je dežela prva po številu podjetij, ki delujejo v ribjem sektorju, in se ponaša z dolgoletno tradicijo v umetnosti ribolova, ki je postal ena glavnih gospodarskih dejavnosti.
Tema
KRUH, TESTENINE IN SLAŠČICE
V tem sklopu se boste seznanili z glavnimi dogodki, povezanimi s svetom kruha, testenin in slaščic, ki so jih za Expo 2015 organizirala podjetja tega področja. Na beneškem teritoriju imajo sedež nekatera od glavnih podjetij, ki proizvajajo in izvažajo kruh, testenine in slaščice po vsem svetu.
Tema
KAKOVOST ŽIVIL IN PIJAČ
V tem sklopu bomo obravnavali teme, povezane s kakovostjo živil in pijač na podlagi dogodkov, ki so bili zasnovani v povezavi z razstavo Expo 2015.
Tema
TERITORIJ IN POKRAJINA
Pod temo teritorij in pokrajina lahko odkrijete vse glavne zanimivosti tega zelo obširnega območja na podlagi dogodkov, ki so bili zamišljeni v sklopu razstave Expo 2015.
Tema
INOVATIVNA URBANISTIKA
Dogodki, ki so povezani s temo inovativne urbanistike, zadevajo trajnostno arhitekturo, biogradnjo, zelene prenovitve, restavriranje z uporabo manj invazivnih in zaščitnih tehnologij vse do tematike pametnega mesta (smart city).
Tema
OKOLJSKA TRAJNOST
Za zelena beneška podjetja, ki skrbijo za okolje, je bistvena vrednota trajnost in vse tiste dejavnosti, ki imajo pozitiven učinek na celotno skupnost.
Tema
VODA
V tem sklopu boste našli bogat izbor pobud in dogodkov, ki potekajo v času razstave Expo 2015 na temo vode, izvirov, njeno poznejšo obdelavo in čiščenje; odprli vam bodo vrata v svet mineralne vode, pijač in stekleničenja.
Tema
VODA IN DOBRO POČUTJE
V tem sklopu imate možnost do privilegiranega dostopa v svet vode in dobrega počutja na vrsti dogodkov, ki so bili organizirani v okviru svetovne razstave Expo 2015 in se nanašajo predvsem na toplice in potapljanje. Vsem je znan pomen vode za preživetje kateregakoli živega organizma in koliko je koristnih in zdravilnih lastnosti v tem edinstvenem naravnem elementu.
Tema
DOMAČE ŽIVALI
Domače živali so živali, ki živijo skupaj z ljudmi ponavadi za družbo. Večina domačih živali je omejena na določeno število vrst, ki jih ljudje izberejo zaradi njihovega specifičnega videza ali obnašanja.
Tema
RAZISKOVANJE IN INOVACIJE
Nanotehnologije, raziskovalni inštituti, inkubatorji za podjetja start-up, preučevanje novih materialov, obnovljivi viri energije so le nekatere izmed tematik, ki jih beneška podjetja predstavljajo obiskovalcem na dogodkih, katerih namen je izpostaviti najpomembnejše, a hkrati tudi najbolj zanimive vidikte teh področij.
Tema
INFRASTRUKTURA IN PROMET
V tem sklopu boste imeli dostop do veliko priložnosti in ekskluzivnih dogodkov v okviru svetovne razstave Expo 2015, ki se nanašajo na infrastrukturo in promet.
Tema
STANOVANJA IN GOSTINSTVO
Beneško območje je gosto posejano s podjetji, ki se ukvarjajo s stanovanji in z gostinstvom od zasnove skozi proizvodnjo vse do trženja. V teku projekta Expo 2015 lahko najdete vse, kar potrebujete, da opremite svoje domove in gostinske objekte.
Tema
FINANCE
Pod tempo finance boste naleteli na dogodke, ki so jih v času razstave Expo 2015 priredili kreditni zavodi in zavarovalniške družbe.
Tema
TIPIČNO OBRTNIŠTVO
Vrednost ročno izdelanih predmetov je nesporna in neprecenljiva. Beneški teritorij se lahko ponaša z edinstvenim obrtništvom, ki vam ga bomo predstavili v okviru svetovne razstave Expo 2015 na ekskluzivnih dogodkih.
Tema
SLOG
Sklop zaobjema del proizvodne verige med najbolj znanimi in cenjenimi na svetu: obrtništvo in luksuzna ročna dela.
Tema
ŠPORT IN PROSTI ČAS
V sklopu šport in prosti čas bomo predstavili dogodke, ki so bili organizirani za Expo Milano 2015 in vključujejo športne objekte, športno industrijo nasplošno, klube in športne dogodke, kolesarjenje in motociklizem.
Tema
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
V sklopu izobraževanja in usposabljanja se boste lahko seznanili z dogodki, ki so vam na razpolago v času svetovne razstave Expo 2015, ki zaobjemajo celoten proces spoznavanja, od osnov učenja do najvišjih stopenj izobraževanja: jasli, zasebne šole, mednarodne zavode, univerze, akademije in konservatorije.
Tema
KULTURA IN PRIREDITVE
Sklop vas bo na podlagi ekskluzivnih dogodkov, organiziranih za Expo 2015, ponesel na eksperimentalno pot k odkrivanju kulture in prireditev v vseh njihovih neštetih različicah: od poezije in literature do gledališča in plesa, od koncertov do glasbenih produkcij, iz založniškega v svet kinematografije in filmske produkcije.
Tema
TURIZEM IN GOSTINSTVO
Pod temo turizem in gostinstvo se boste lahko z roko dotikali vseh izrednih vrhunskih dosežkov in posebnosti, ki zaznamujejo naš teritorij. Beneško območje je eno najbolj znanih in najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu, zasedamo absolutno prvo mesto v Italiji glede obiskov.
Tema
UMETNOST
V tem sklopu se boste lahko udežili dogodkov, organiziranih v okviru projekta Expo 2015, ki so povezani z enim od biserov beneškega območja: umetniško dediščino.
Tema
DUHOVNE POTI
Sklop vas bo ponesel v svet kulture in tradicije skozi to, kar imenujemo duhovne poti, preko dogodkov, organiziranih v okviru svetovne razstave 2015. Teme sklopa so romanje in verski turizem, kraji čaščenja in cerkveno slikarstvo.
Tema
DOBRO POČUTJE
Pod to temo lahko odkrijete številne plati dobrega počutja na podlagi dogodkov, organiziranih v okviru svetovne razstave Expo 2015. Tu boste imeli na razpolago vse za dobro počutje: spa in wellness centre, nego telesa z ličili, s kozmetiko, parfumi.
Tema
ZDRAVSTVO
V oviru projekta Expo 2015 boste lahko sodelovali na dogodkih, ki so jih pripravile ustanove, ki nudijo zdravstvene storitve in zdravniško pomoč prebivalstvu.
Tema
DELO IN ČLOVEŠKI VIRI
Sklop vam bo omogočil dostop do dogodkov, ki so bili začrtani v povezavi s temami projekta Expo 2015, ki zadevajo delo in človeške vire: pravice delavcev in sindikatov, usposabljanje in sisteme za upravljanje varnosti, materiale za varnost na delovnem mestu, poslovne certifikate, urade in agencije za zaposlovanje.
Tema
POVEZAVE S SVETOM
S pomočjo računalniške tehnologije je danes ves svet v bistvu povezan. Na podlagi širokopasovnega omrežja je mogoče govoriti po videokonferenci z ene strani oceana na drugo.
Tema
FESTIVALI, SEJMI IN LJUDSKE VESELICE
Tu boste našli vse podatke o ljudskih veselicah, imenovanih "sagre", sejmih, festivalih in tradicionalnih dogodkih, ki so bili organizirani na beneškem območju med svetovno razstavo v Milanu.
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka