Tema

DELO IN ČLOVEŠKI VIRI

Sklop vam bo omogočil dostop do dogodkov, ki so bili začrtani v povezavi s temami projekta Expo 2015, ki zadevajo delo in človeške vire: pravice delavcev in sindikatov, usposabljanje in sisteme za upravljanje varnosti, materiale za varnost na delovnem mestu, poslovne certifikate, urade in agencije za zaposlovanje. Več informacij

 Vsak delavec beneške proizvodnje ima v skladu s strogimi pravili Evropske unije vrsto pravic, ki zadevajo zdravje in varnost pri delu, enake možnosti med moškimi in ženskami, zaščito proti vsem oblikam diskriminacije.

 Ključno vlogo imajo pri tem sindikati, ki jih je mogoče označiti kot "nepriznana združenja delavcev, katerih namen je zaščita poklicnih interesov svojih članov". Njihova dejavnost se izraža na različnih ravneh, podjetniški, okrožni, deželni in vsedržavni in zagotavlja pomoč in svetovanje svojim članom.

Na celotnem ozemlju se v skladu z zakonom dosledno spodbuja izboljšanje zdravja in varnosti na vseh področjih bodisi zasebnih kot javnih. Prav tako je eden od ciljev tudi izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev, obsežno širjenje informacij s pomočjo svetovanja in usposabljanja.

Ko gre za varnost na delovnem mestu, gre za ljudi, ne za birokracijo, pravica do zdravja pa je temeljno načelo. Zapleten in izredno pomemben etični svet odpira vrata delavcem, delodajalcem pa tudi preprosto radovednežem, ki bi bi ga radi spoznali skozi vrsto pobud v povezavi s svetovno razstavo 2015.

Izberi Smer na temo DELO IN ČLOVEŠKI VIRI

Smer
Usposabljanje in sistemi za upravljanja varnosti
Upravljanje varnosti in zdravja pri delu je bistven del splošnega ravnanja podjetja. V tem smislu sta bistvena svetovanje in usposabljanje, ki ju nudijo specializirana podjetja in konkretno tudi sistemi upravljanja varnosti.

Beri dalje…
Smer
Materiali za varnost pri delu
Oglejte si različne pobude in ekskluzivne dogodke na temo materialov za varnost na delovnem mestu v sklopu razstave Expo 2015. Preprečevanje nesreč ima pomembno vlogo na delovnem mestu ne samo za najbolj izpostavljene kategorije, vendar tudi pri različnih delovnih dejavnostih.

Beri dalje…
Smer
Certifikacija podjetij
V tem sklopu boste našli vrsto prireditev, ki bodo potekale v okviru svetovne razstave 2015, ki zadevajo certificiranje podjetij.

Beri dalje…
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka