Tema DELO IN ČLOVEŠKI VIRI / Smer:

Usposabljanje in sistemi za upravljanja varnosti

Upravljanje varnosti in zdravja pri delu je bistven del splošnega ravnanja podjetja. V tem smislu sta bistvena svetovanje in usposabljanje, ki ju nudijo specializirana podjetja in konkretno tudi sistemi upravljanja varnosti. Več informacij

Sistem predvideva cilje in politike za zdravje in varnost pri načrtovanju, vodenju delovnih sistemov in proizvodnji blaga ali storitev, opredeljuje načine za določanje odgovornosti, postopkov, procesov in sredstev za izvajanje preventive v skladu z veljavnimi predpisi. Oglejte si vse pobude in dogodke, ki so na voljo na tem področju med svetovno razstavo 2015.

Spoznaj dogodke smeri USPOSABLJANJE IN SISTEMI ZA UPRAVLJANJA VARNOSTI

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka