Tema

FESTIVALI, SEJMI IN LJUDSKE VESELICE

Tu boste našli vse podatke o ljudskih veselicah, imenovanih "sagre", sejmih, festivalih in tradicionalnih dogodkih, ki so bili organizirani na beneškem območju med svetovno razstavo v Milanu. Več informacij

Beneški teritorij se že od vedno ponaša z dolgoletno tradicijo vaških veselic in tradicionalnih prireditev, ki kažejo na živahnost in raznolikost regije tako s kulturnega kot s pokrajinskega vidika.

Nasplošno so sagre obredi za posvetitev kraja ali predmeta čaščenja, zavetniški praznik ali praznik sadja,  kot so praznik kostanja, grozdja, češenj.

Sejmi so bili nekoč srečanja med potujočimi prodajalci in kupci, ki so se dogovarjali o ceni kmetijskih proizvodov, potekali so občasno v določenem kraju ob priložnosti zavetniških ali drugih praznikov.

Danes pa so sejmi prave tržne razstave, ki potekajo v določenih krajih ob določenih dnevih, kot so kolesarski, knjižni sejmi ali pa vzorčni sejmi, na katerih razstvaljajo le vzorce izdelkov, ki se prodajajo po naročilu.

Gre običajno za slovesnosti in javne prireditve srednjih ali velikih razsežnosti: športne, glasbene prireditve in razstave.

Izberi Smer na temo FESTIVALI, SEJMI IN LJUDSKE VESELICE

Smer
Prireditve
V tem sklopu se boste lahko prijavili na številne prireditve na beneškem območju, ki so bile organizirane ob priložnosti razstave Expo 2015.

Beri dalje…
Smer
Sejmi
Na beneškem teritoriju se lahko udeležite nekaterih od najpomembnejših sejmov na italijanskem in mednarodnem prizorišču.

Beri dalje…
Smer
Ljudske veselice ali "sagre"
Beneški teritorij je vedno imel ukorininjeno tradicijo ljudkih veselic in tradicionalnih prireditev, ki kažejo na živahnost in raznolikost regije bodisi na kulturnem kot pokrajinskem področju.

Beri dalje…
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka