Tema FESTIVALI, SEJMI IN LJUDSKE VESELICE / Smer:

Ljudske veselice ali "sagre"

Beneški teritorij je vedno imel ukorininjeno tradicijo ljudkih veselic in tradicionalnih prireditev, ki kažejo na živahnost in raznolikost regije bodisi na kulturnem kot pokrajinskem področju. Več informacij

Na splošno so sagre obredi za posvetitev kraja ali predmeta čaščenja, zavetniški praznik ali prazniki sadja,  kot so praznik kostanja, grozdja, češenj.

Udeležite se enega najbolj živahnih in zanimivih praznikov na beneškem območju med projektom Expo v Milanu.

Spoznaj dogodke smeri LJUDSKE VESELICE ALI "SAGRE"

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka