Tema FESTIVALI, SEJMI IN LJUDSKE VESELICE / Smer:

Prireditve

V tem sklopu se boste lahko prijavili na številne prireditve na beneškem območju, ki so bile organizirane ob priložnosti razstave Expo 2015. Več informacij

Dogodki so običajno slovesnosti in javne prireditve srednjih ali velikih razstežnosti: športne in glasbene prireditve ali razstave.

Na beneškem območju običajno organizirajo tudi nekatere od najpomembnejših prireditev, ki so zelo privlačne bodisi za italijanski kot tudi za mednarodni trg.

Spoznaj dogodke smeri PRIREDITVE

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka