Tema

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

V sklopu izobraževanja in usposabljanja se boste lahko seznanili z dogodki, ki so vam na razpolago v času svetovne razstave Expo 2015, ki zaobjemajo celoten proces spoznavanja, od osnov učenja do najvišjih stopenj izobraževanja: jasli, zasebne šole, mednarodne zavode, univerze, akademije in konservatorije. Več informacij

 Izobraževanje in usposabljanje sta temelj našega družbenega življenja, hranimo svoj um skozi neskončne poti učenja in spoznavanja; vrednost in energija človeškega bitja se gradita prav na izobraževalnih priložnostih, ki jih civilna družba mora zagotaviti.

Razvoj našega planeta je bil vedno neposredno sorazmeren s kulturno rastjo njenih prebivalcev.

 Beneški teritorij je bogat z zgodovinskimi javnimi univerzami in inovativnimi zasebnimi izobraževalnimi ustanovami, ki so bile ustanovljene, da bi zadostile potrebi po stalni strokovni rasti človeških virov. Številne  pravne, upravljalne in tehnološke inovacije zahtevajo stalno in nepretrgano učenje.

Temi izobraževanja in usposabljanja sta tesno povezani s projektom Expo 2015, beneški teritorij odpira preko svojih podjetij in ustanov vrata  obiskovalcem, ki so občutljivi na temo človekove rasti.

Izberi Smer na temo IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Smer
Otroški vrtci, jasli in vrtci za otroke uslužbencev podjetij
V tem sklopu boste seznanjeni z dogodki, ki so jih organizirala vsa beneška podjetja, ki sodelujejo pri projektu otroških jasli za otroke uslužbencev podjetij ter raznih javnih in zasebnih otroških vrtcev, posejanih po celotnem ozemlju.

Beri dalje…
Smer
Zasebne paritetne šole
V tem sklopu boste našli vse dogodke, ki so jih ustanove organizirale za Expo 2015, da bi pomagale obiskovalcu poglobiti se v spodbuden in raznolik svet izobraževanja.

Beri dalje…
Smer
Mednarodni zavodi
Bistvo projekta Expo 2015 je prav mednarodnost in tako tudi beneški teritorij dopolnjuje svojo izobraževalno ponudbo z možnostjo izbire mednarodnega zavoda: priložnost za mladino, da se preda konstruktivni "kulturni kontaminaciji".

Beri dalje…
Smer
Univerze
Benetke, Verona in Padova so bile spet potrjene kot vrhunske univerze, med prvimi petimi na vsedržavni ravni. Nesporen je prestiž beneških fakultet, profesorjev in raziskovalcev, ki se odlikujejo na mednarodni ravni po pomenu svojega dela.

Beri dalje…
Smer
Akademije in konservatoriji
Tu si boste lahko ogledali vse dogodke, odprte javnosti, glasbene in umetniške pobude, ki so bili organizirani na beneškem območju med svetovno razstavo.

Beri dalje…
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka