Tema IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE / Smer:

Mednarodni zavodi

Bistvo projekta Expo 2015 je prav mednarodnost in tako tudi beneški teritorij dopolnjuje svojo izobraževalno ponudbo z možnostjo izbire mednarodnega zavoda: priložnost za mladino, da se preda konstruktivni "kulturni kontaminaciji". Več informacij

 Gre za mednarodne šole, ki nudijo kakovostne programe, sposobno učno osebje, primerne objekte in številne izobraževalne smeri.

 V tem sklopu boste prišli v stik z dogodki, ki so jih organizirale mednarodne šole beneškega območja, katerih poslanstvo je multikulturnost, ki ima svoje korenine prav v stari beneški republiki Serenissima.

Spoznaj dogodke smeri MEDNARODNI ZAVODI

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka