Tema IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE / Smer:

Otroški vrtci, jasli in vrtci za otroke uslužbencev podjetij

V tem sklopu boste seznanjeni z dogodki, ki so jih organizirala vsa beneška podjetja, ki sodelujejo pri projektu otroških jasli za otroke uslužbencev podjetij ter raznih javnih in zasebnih otroških vrtcev, posejanih po celotnem ozemlju. Več informacij

Beneška podjetja, ki imajo že od nekdaj posluh za družinske tematike, podpirajo ustanavljanje otroških vrtcev kot odraz odprtosti za potrebe družbenega okolja, v katerem delujejo, zaposlenih in njihovih otrok.

 Gre za priložnost promocije za izboljšanje poslovnega okolja in podobe samega podjetja.

Spoznaj dogodke smeri OTROŠKI VRTCI, JASLI IN VRTCI ZA OTROKE USLUŽBENCEV PODJETIJ

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka