Tema IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE / Smer:

Univerze

Benetke, Verona in Padova so bile spet potrjene kot vrhunske univerze, med prvimi petimi na vsedržavni ravni. Nesporen je prestiž beneških fakultet, profesorjev in raziskovalcev, ki se odlikujejo na mednarodni ravni po pomenu svojega dela. Več informacij

Veliko je univerzitetnih smeri, izobraževalna ponudba pa se nenehno obnavlja in posodablja.

Sklop vas bo seznanil z vsemi pobudami, prireditvami, z razpravami in dogodki, ki so jih beneške univerze organizirale v okviru projekta Expo 2015.

Spoznaj dogodke smeri UNIVERZE

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka