Tema INFRASTRUKTURA IN PROMET / Smer:

SFMR (Deželni mestni železniški prometni sistem)

Seznanite se z deželnim mestnim železniškim prometnim sistemom (SFMR) na dogodkih, ki so bili organizirani v okviru razstave Expo 2015. Več informacij

 Gre za projekt, ki zadeva aktiviranje deželne/mestne železniške povezave z visoko frekvenco prometa nekaterih železniških prog beneške regije.

Omrežje se poslužuje že obstoječih poti, nove proge z novimi postajami so v gradji, v načrtu ali so bile že izvedene.

Dežela si je torej zastavila tri jasno začrtane cilje: razbremenitev cestnih omrežij, zmanjšanje onesnaževanja zraka in povečanje deleža javnega železniškega prometa.

Spoznaj dogodke smeri SFMR (DEŽELNI MESTNI ŽELEZNIŠKI PROMETNI SISTEM)

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka