Tema

RAZISKOVANJE IN INOVACIJE

Nanotehnologije, raziskovalni inštituti, inkubatorji za podjetja start-up, preučevanje novih materialov, obnovljivi viri energije so le nekatere izmed tematik, ki jih beneška podjetja predstavljajo obiskovalcem na dogodkih, katerih namen je izpostaviti najpomembnejše, a hkrati tudi najbolj zanimive vidikte teh področij. Več informacij

Raziskovanje in inovacije sta besedi, ki na beneškem območju zadobita poseben pomen. Kljub beneški manufakturni tradiciji se zavedamo, da je konkurenca svetovna, tako da se je pri nas v teku let utrdilo prepričanje, da je treba nenehno uvajati inovacije tako na področju izdelkov kot tudi storitev.

Posebna pozornost je bila v zadnjih letih posvečena varčevanju z energijo s posledičnim porastom števila podjetij v sektorju obnovljivih virov.

Izberi Smer na temo RAZISKOVANJE IN INOVACIJE

Smer
Nanotehnologije
Nanotehnologije so se na severovzhodu Italije razvile zaradi močnega partnerstva med specializiranimi raziskovalnimi inštituti in lokalnimi podjetji, ki želijo vlagati v panogo nanotech.

Beri dalje…
Smer
Raziskovalni inštituti
Beneški raziskovalni inštituti bistveno prispevajo k razvoju gospodarskega tkiva teritorija.

Beri dalje…
Smer
Inkubatorji za podjetja start-up
Zaradi vse bolj očitnih potreb po odzivih na hitre družbeno-gospodarske spremembe na pragu tretjega tisočletja se število start-up inkubatorjev na beneškem teritoriju vedno veča.

Beri dalje…
Smer
Certificiranje sistema kakovosti
Certificiranje kakovosti je delikatna naloga. Certificiranje izdelka, storitve ali sistema pa pomeni tudi odgovornost do stranke, saj certifikat pomeni, da je proizvod v skladu z določenim standardom kakovosti.

Beri dalje…
Smer
Inovacije za trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj in inovacije sta temi, ki sta vedno bolj pogosto povezani med sabo, saj se nanašata na dejavnosti, ki so na beneškem območju vendo bolj razširjene.

Beri dalje…
Smer
Varčevanje z energijo in obnovljivi viri
Varčevanje z energijo je tema, ki vzbuja veliko zanimanja: na beneškem teritoriju je že pred leti postala del gospodarske kulture, kar je povzročilo porast podjetij, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri energije.

Beri dalje…
Smer
Novi materiali in tehnologije
Raziskave na področju materialov so ključnega pomena za proizvodnjo kateregakoli izdelka. Glede na manufakturno žilico beneške dežele postaja vse pomembneje ustvarjati raziskovalne centre za preučevanje novih materialov in tehnologij, ki se uporabljajo v številnih proizvodnih procesih.

Beri dalje…
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka