Tema RAZISKOVANJE IN INOVACIJE / Smer:

Novi materiali in tehnologije

Raziskave na področju materialov so ključnega pomena za proizvodnjo kateregakoli izdelka. Glede na manufakturno žilico beneške dežele postaja vse pomembneje ustvarjati raziskovalne centre za preučevanje novih materialov in tehnologij, ki se uporabljajo v številnih proizvodnih procesih. Več informacij

Raznolikost produkcije na območju torej nudi široko paleto možnosti in skupek dogodkov o najmodernejših inovacijah.

Spoznaj dogodke smeri NOVI MATERIALI IN TEHNOLOGIJE

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka