Tema RAZISKOVANJE IN INOVACIJE / Smer:

Varčevanje z energijo in obnovljivi viri

Varčevanje z energijo je tema, ki vzbuja veliko zanimanja: na beneškem teritoriju je že pred leti postala del gospodarske kulture, kar je povzročilo porast podjetij, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri energije. Več informacij

 Na razstavi Expo 2015 bojo podjetja predstavila dogodke, da bi širila poznavanje različnih tehnik za znižanje porabe energije, ki je potrebna za opravljanje človeških dejavnosti.

Nižjo porabo energije lahko dosežemo bodisi s spreminjanjem energetskih postopkov, tako da zmanjšamo izgubo, kot tudi z bolj učinkovito pretvorbo energije iz ene oblike v drugo.

Spoznaj dogodke smeri VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OBNOVLJIVI VIRI

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka