Tema KAKOVOST ŽIVIL IN PIJAČ / Smer:

Certificiranje kakovosti živil

S pomočjo tega sklopa se boste lahko udeležili dogodkov, ki so bili zasnovani na temo certificiranja živil med razstavo Expo 2015. Več informacij

Certifikat je priznanje, ki ga podelijo certifikacijski organi, ki imajo nalogo, da preverijo, ali je določen proizvod skladen z določeno stroko.

Najprej preverjajo kakovost izdelka, način proizvodnje, vendar certificirajo tudi proizvode in postopke, ki zadevajo industrijsko obdelavo, distribucijo, skladiščenje in prevoz vse do trgovine na drobno. S certificiranjem zaščitimo živila pred zlorabo in poskusi imitacije.

Sistem strogega in učinkovitega certificiranja je od vedno način za pridobitev svetovnega zaupanja in odobravanja.

Spoznaj dogodke smeri CERTIFICIRANJE KAKOVOSTI ŽIVIL

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka