Tema

MESO

Tema meso vključuje vse dogodke, ki so jih beneška podjetja organizirala ob priložnosti svetovne razstave 2015 na temo mesa. V mesnem sektorju je raznolikost smeri velika in gredo od pokušnje do proizvodnje, od opreme za pakiranje do vzrejališč vse do energijske kogeneracije. Več informacij

Na dogodkih, ki so bili orgazirani v tem sklopu, boste lahko v prvi vrsti sledili raznim fazam mesnega proizvodnega ciklusa  v vseh njegovih različicah: od živinoreje do paše, od klavnic do izdelave naprav za pakiranje.

Zaradi posebne pozornosti za prehrano in higienski zdravstveni nazdor  uporabljamo tehnologije in načine reje, ki omogočajo beneškemu teritoriju izredno kakovostno mesno proizvodnjo.

Izberi Smer na temo MESO

Smer
Degustacija
Pokušnja mesa na beneškem območju je prava kulinarična umetnost. Veliko podjetij, ki so predlagala pobude z enogastronomsko temo, so meso izbrala kot glavno jed.

Beri dalje…
Smer
Meso in suhomesni izdelki
Na beneškem območju je prisotnih več kot 1600 klavnic, predelava in pakiranje mesa sta tu prava kultura. Razen ogledov najbolje opremljenih klavnic bomo predlagali tudi pobude, ki so jih organizirala podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo in pakiranjem.

Beri dalje…
Smer
Jajca
Beneški teritorij je ena glavnih italijanskih dežel po obsegu produktivnosti, je sedež vodilnih podjetij na mednarodnih trgih jajc in jajčnih izdelkov.

Beri dalje…
Smer
Oprema za proizvodnjo, pakiranje in trženje
Beneški teritorij je posebno bogat s podjetji, ki se ukvarjajo z načrtrovanjem in gradnjo naprav za predelavo mesa.

Beri dalje…
Smer
Zakol
Zakol je postopek prve obdelave živali, katere meso je namjeno človeški porabi, zarati tega je na beneškem teritoriju to področje pod posebnim higiensko zdravstvenim nadzorom.

Beri dalje…
Smer
Živinoreja in pašniki
Živinoreja dobro predstavlja različne vidike kmetijskega razvoja beneškega teritorija: varstvo okolja in tehnologija sta ključni besedi za pristop, ki ga imajo podjetja tega področja.

Beri dalje…
Smer
Hrana za živino
Hrana za živino je osnova kakovosti izdelkov beneškega teritorija.

Beri dalje…
Smer
Oprema in kogeneracija, predelava organskih odpadkov
Zaradi tehnološkega razvoja in posluha za okoljevarstvo je beneški teritorij v teh letih pokazal izredno aktivnost na področju proizvajanja energije iz organskih odpadkov.

Beri dalje…
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka