Tema

POLJEDELSTVO

V sklopu poljedelstvo se boste lahko seznanili z dogodki, ki so bili predlagani v obdobju razstave Expo 2015 in ki zaobjemajo celotno proizvodno verigo: od povrtnin do tipičnih kulturnih rastlin, žitaric, tipičnega sadja, cvetličarstva in drevesnic do opreme in materialov za pridelovanje, pakiranje in trženje proizvodov. Več informacij

Dandanes cveti na beneškem območju pretežno mehanizirano poljedelstvo, njegova produktivnost je na mednarodni ravni in razpolaga z enim najnižjih deležev delovne sile v Italiji.

Sektor je vedno bolj avtomatiziran in specialiciran na različne proizvodnje; kmetijska podjetja se združujejo, da povečajo svojo površino in postanejo bolj konkurenčne.

Dežela ima absoluten primat s precejšnjo prednostjo v proizvodnji koruze (četrtina celotne vsedržavne proizvodnje), ki je pravzaprav tradicionalna beneška kultura, in še večjega v proizvodnji soje (skoraj polovico vsedržavne proizvodnje), ki pa je bila, nasprotno, uvedena le nedavno.

Skromen pa je doprinos pšenice. Zelo pomembno vlogo igrata tudi vrtnarstvo in sadjarstvo. Tudi vinogradništvo je zelo razširjeno po vsem gričastem področju, tu proizvajajo vina mednarodnega ugleda.

Izberi Smer na temo POLJEDELSTVO

Smer
Povrtnine in tipične kulturne rastline
Beneško območje je širna pokrajina, ki sega od lagunskega in obalnega območja do mogočnih ravninskih prostranosti, dviga se na vzpetine gričev vse do visokogorskih vrhov. Povrtnine in tipične kulture, ki jih območje nudi, so zaradi tega zelo raznolike.

Beri dalje…
Smer
Žitarice
Žitarice ni geslo botanične klasifikacije, vendar gre za splošno ime, ki označuje zelnate rastline z zrnjem, iz katerega se pridobiva moka. Termin se nanaša ne le na rastline, temveč tudi na njihova zrna in semena, iz katerih se pridobivajo proizvodi.

Beri dalje…
Smer
Tipično sadje
Sadje in zelenjava imata na beneškem območju poseben pomen bodisi v kmetijstvu kot tudi v agroživilski industriji in sta med najbolj izvažanimi italijanskimi proizvodi.

Beri dalje…
Smer
Cvetličarstvo in drevesnice
Na številnih dogodkih in pobudah si boste lahko ogledali najboljše drevesnice beneškega območja in izvedeli veliko zanimivosti o cvetličarstvu.

Beri dalje…
Smer
Oprema in materiali za gojenje
Beneški teritorij je bil že od nekdaj zelo kmetijsko usmerjen. V teku let je specializacija dosegla prvenstvene nivoje. To je posledica cvetoče industrije opreme in materialov za proizvodnjo.

Beri dalje…
Smer
Oprema za pakiranje in trženje
Pakiranje in trženje kmetijskih izdelkov je zadobilo v teku let vedno bolj strateški pomen.

Beri dalje…
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka