Tema VINO / Smer:

Oprema za proizvodnjo in trženje

Na razpolago boste imeli bogato paleto pobud in dogodkov, ki bodo zadovoljili vse vaše potrebe in potešili vašo radovednost na to temo. Več informacij

 V teku let je beneški teritorij dosegel visoko specializiranost, h kateri je pripomogel razcvet živahnega vinskega trga, ki se stalno širi.

Pomembno vlogo igra tudi izdelava pripomočkov za trženje vina: etiket, škatel, raznih vrst embalaže, pakiranja.

Vinogradniški vinarski sektor vključuje tudi podjetja in organizacije, ki se ukvarjajo s svetovanjem in z načrtovanjem naprav za proizvodnjo vina, strojev za pripravo in vzdrževanje vinogradov, infrastruktur za logistično in operativno upravljanje, zbiralnikov in naprav za hlajenje, z izdelavo in upravljanjem strojev za čiščenje vode.

Spoznaj dogodke smeri OPREMA ZA PROIZVODNJO IN TRŽENJE

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka