Tema VINO / Smer:

Trte, obrezovanje in trgatev

V tem sklopu lahko najdete veliko pobud, ki so povezane z vinogradništvom, obrezovanjem trt, s trgatvijo in tehnikami, a predvsem si boste lahko ogledali najboljša beneška podjetja, ki delujejo v vinogradniškem sektorju. Več informacij

Za beneški teritorij je značilna ogromna in izredno zanimiva raznolikost trt. Vinogradi, na katerih rastejo, so med najbolj skrbno gojenimi na svetu. Obrezovanje trt se začne, takoj ko začenja odpadati listje, prekine pa se od sredine decembra do srede januarja.

Trgatev je faza trganja raznih vrst grozdja. Obdobje trgatve gre od avgusta do novembra in je odvisno od raznih dejavnikov. Lahko poteka na dva načina: ročno ali strojno. V Italiji zaradi nekaterih težko dosegljivih in strmih območij tržejo grozdje večinoma ročno.

Spoznaj dogodke smeri TRTE, OBREZOVANJE IN TRGATEV

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka