Tema DOMAČE ŽIVALI / Smer:

Reja domačih živali

Beneško območje je bogato z obrtništvom, s kmetijstvom in z rejo velikih, srednje velikih in majhnih živali. Reja živali vključuje vse dejavnosti (in s tem povezane objekte) za upravljanje, vzdrževanje in razmnoževanje domačih živali (sesalcev, ptic in rib), ki so namenjene ekonomskemu izkoriščanju (hišne živali, proizvodnja mesa in maščob, mleko, kože, krzna, jajca itn.). Več informacij

V tem sklopu se boste lahko udeležili različnih dogodkov, ki so povezani z rejo domačih živali in ki bodo potekali med svetovno razstavo, predvsem pa si boste lahko ogledali najboljša beneška podjetja, ki delujejo v tem sektorju.

Spoznaj dogodke smeri REJA DOMAČIH ŽIVALI

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka