Tema

INOVATIVNA URBANISTIKA

Dogodki, ki so povezani s temo inovativne urbanistike, zadevajo trajnostno arhitekturo, biogradnjo, zelene prenovitve, restavriranje z uporabo manj invazivnih in zaščitnih tehnologij vse do tematike pametnega mesta (smart city). Več informacij

Beneški teritorij je bogat s podjetji, ki prednjačijo v sektorju aplikativnih urbanističnih tehnologij.

In to zaradi prirojenih značilnosti teritorija, ki je gosto poseljen z mesti umetnosti, pa tudi zaradi izjemne morfološke diverzifikacije območja, ki gre od gor do morja, od ravninskega do gričevnatega področja.

Stalno povpraševanje po optimalnih stanovanjskih pogojih je privedlo do neprestanega iskanja vedno bolj prefinjenih in funkcionalnih rešitev, tehnologij in inženiringa.

Izberi Smer na temo INOVATIVNA URBANISTIKA

Smer
Trajnostna arhitektura - Biogradnja
Biogradnja in trajnostna arhitektura sta inovativna sektorja in med najbolj dinamičnimi na urbanističnem področju. Veliko je podjetij na beneškem teritoriju, ki se ukvarjajo bodisi s preučevanjem materialov kot s snovanjem rešitev za biogradnjo in energetsko učinkovitost pri gradnji hiš, stanovanjskih blokov ali javnih poslopij.

Beri dalje…
Smer
Prenovitve
Poseganje v že obstoječe zgradbe spada na področje inovativne urbanistike: ponovna uporaba in optimizacija prostorov ter stanovanj zahteva obvezno uporabo novih tehnologij za energetski prihranek in sanacijo.

Beri dalje…
Smer
Ohranitveno sanacijsko restavriranje
Na območju, ki je tako bogato z zgodovino, kot je beneški teritorij, je restavriranje izredno aktiven in dinamičen sektor. Različne faze restavracije se začenjajo s preučevanjem izvirnega dela na podlagi starih slik in risb in se zaključijo z uporabo nanotehnologije.

Beri dalje…
Smer
Pametno mesto (Smart City)
Na beneškem teritoriju je veliko območji, na katerih so ubrali novo pot s projektom pametnega mesta (Smart City), tako da so beneške pokrajine postale med najuspešnejšimi na tem področju.

Beri dalje…
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka