Tema

OKOLJSKA TRAJNOST

Za zelena beneška podjetja, ki skrbijo za okolje, je bistvena vrednota trajnost in vse tiste dejavnosti, ki imajo pozitiven učinek na celotno skupnost. Več informacij

 Veliko je organizacij, ki sodelujejo s šolami, z vzgojitelji in ljudmi, jih obveščajo in osveščajo na to temo, kar je dokaz zanimanja, ki ga beneški teritorij kaže do okolja.

Podteme sklopa okoljske tranjosti so zeleno gospodarstvo in zelena kemija, okolju prijazna proizvodnja, mehanski sistemi v prid okoljski trajnosti, hidgrogeološko vzdrževanje območja, zaščita morskega okolja, melioracije in nenazadnje tudi predelava odpadkov (zbiranje, odlaganje in recikliranje).

Namen teme je, v sklopu projekta Expo 2015 odpreti vrata vsem obiskovalcem, ki se zanimajo za trajnostni razvoj podjetij.

Izberi Smer na temo OKOLJSKA TRAJNOST

Smer
Zeleno gospodarstvo in okolju prijazna kemija
V sklopu projekta Expo 2015 se boste lahko udeležili številnih dogodkov, ki so jih organizirala podjetja, ki so aktivna na področju zelenega gospodarstva in okolju prijazne kemije.

Beri dalje…
Smer
Okolju prijazna proizvodnja
Okolju prijazna proizvodnja je eden najpomembnejših ciljev novih zelenih podjetij: skrb za okolje nedvomno pozitivno vpliva tudi na celotno skupnost.

Beri dalje…
Smer
Mehanski sistemi v prid okoljski trajnosti
Upravljanje kakovosti notranjega in zunanjega okolja je eden temeljnih vidikov mehanskih sistemov v prid okoljski trajnosti.

Beri dalje…
Smer
Hidrogeološko vzdrževanje teritorija
Beneško območje in podjetja spodbujajo stalno vzdrževanje hidrogeološkega bazena, ki preprečuje ogrožanje tu bivajoče skupnosti in prispeva k pravilnemu delovanju vodovodno-agrarnega kmetijskega sistema.

Beri dalje…
Smer
Mose (projekt za zaščito Benetk pred poplavami), jezovi in zaščita morksega okolja
Med trajanjem projekta Expo 2015 boste lahko sodelovali na dogodkih, ki so jih organizirala podjetja, ki se ukvarjajo z deli za zaščito morskega okolja.

Beri dalje…
Smer
Melioracije
Sklop nudi vrsto dogodkov, ki so bili organizirani za Expo 2015 na temo melioracijskih del

Beri dalje…
Smer
Zbiranje, odlaganje in recikliranje odpadkov
Recikliranje preprečuje zapravljanje potencialno uporabnih materialov in obenem zagotavlja večjo trajnost proizvodnega ciklusa in uporabo materialov, zmanjšuje porabo surovin, potrato energije in s tem povezane emisije toplogrednih plinov.

Beri dalje…
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka