Tema OKOLJSKA TRAJNOST / Smer:

Hidrogeološko vzdrževanje teritorija

Beneško območje in podjetja spodbujajo stalno vzdrževanje hidrogeološkega bazena, ki preprečuje ogrožanje tu bivajoče skupnosti in prispeva k pravilnemu delovanju vodovodno-agrarnega kmetijskega sistema. Več informacij

Monitoriranje teritorija za uspešnejšo regulacijo rek in poplavnih območij; ovrednotenje pozitivnih inovativnih posegov, dolgoročne politike, za katere je zaščita območja prioriteten interes skupnosti.

V tem sklopu se boste lahko udeležili dogodkov, ki so jih podjetja, ki poslujejo v tej stroki, organizirala ob priložnosti svetovne razstave Expo 2015.

Spoznaj dogodke smeri HIDROGEOLOŠKO VZDRŽEVANJE TERITORIJA

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka