Tema TERITORIJ IN POKRAJINA / Smer:

Botanični vrtovi

Skozi vrsto ekskluzivnih pobud, organiziranih ob priložnosti svetovne razstave 2015, se boste lahko predali enemu najbolj okultnih čarov beneškega teritorija: skrivnostni alkimiji botaničnih vrtov. Več informacij

 Namen teh vrtov je ohraniti biološko raznovrstnost rastlin; v vsesplošni ljudski predstavi so botanični vrtovi povezani s številnimi zdravilnimi lastnostmi rastlin, njihovim prepoznavanjem in skrivnostimi formulami doziranja. Eden najstarejših botaničnih vrtov na svetu je prav v Padovi (1545), leta 1997 je postal Unescova svetovna dediščina in je še edini, ki se nahaja na prvotnem kraju nasada od same ustanovitve.

Spoznaj dogodke smeri BOTANIČNI VRTOVI

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka