Tema

VODA

V tem sklopu boste našli bogat izbor pobud in dogodkov, ki potekajo v času razstave Expo 2015 na temo vode, izvirov, njeno poznejšo obdelavo in čiščenje; odprli vam bodo vrata v svet mineralne vode, pijač in stekleničenja. Več informacij

Beneško območje je bogato z velikimi rekami in vodnimi rezervoarji, ki so neizogibno vplivali na življenje vseh civilizacij, ki so izmenično bivale na tem področju. Simbiotično razmerje med človekom in vodo se je ohranilo skozi stoletja, vodo so tudi vedno obravnavali kot absolutno in dragoceno dobrino, kar je tudi razlog, da niso vodotoki postali žrtev malomarnosti industrializacije, kot se je zgodilo drugod.

Iz popisa virov izhaja izredno pozitivno zdravstveno stanje vodnih izvirov na gorskih območjih bodisi zaradi njihove kakovosti, saj le redko naletimo na onesnaženo vodo, kot tudi zaradi količine vode, saj ni bilo zabeleženo zmanjšanje vodnega pretoka.

Trajnostna raba hidrotermalnih mineralnih virov, tj. mineralnih in izvirskih voda za polnjenje steklenic, ki se  zaradi posebnih higienskih značilnosti uporabljajo za zdravilne pijače, raba termalnih in mineralnih vod v terapevtske namene,  geotermičnih virov za izkoriščanje toplotne izmenjave je doprinesla nov pomen bodisi na področju zdravilstva kot na podlagi socialno-ekonomskih koristi.

Izberi Smer na temo VODA

Smer
Izviri
Sklop nudi možnost, da se udeležite vrste ekskluzivnih dogodkov, organiziranih v okviru svetovne razstave Expo 2015, na katerih boste imeli privilegiran dostop do življenjsko pomembnega sveta izvirov.

Beri dalje…
Smer
Mineralna voda in pijače
Beneški teritorij je bogat z mineralnimi vodami z različnimi značilnostmi, ki se razlikujejo druga od druge, izvirajo večinoma v pokrajinah Benetk, Padove in Vicenze.

Beri dalje…
Smer
Čiščenje vode
V tem sklopu boste lahko odkrili številne dogodke, ki se odvijajo med univerzalno razstavo 2015, in se seznanili z zanimivostmi in vsem, kar je treba vedeti na temo čiščenja vode.

Beri dalje…
Smer
Stekleničenje
Na razpolago boste imeli skupek ekskluzivnih dogodkov, ki se odvijajo v času svetovne razstave Expo 2015, med katerimi se boste lahko seznanili z vsemi zanimivostmi in vsem, kar je treba vedeti o stekleničenju.

Beri dalje…
Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka