Tema VODA / Smer:

Stekleničenje

Na razpolago boste imeli skupek ekskluzivnih dogodkov, ki se odvijajo v času svetovne razstave Expo 2015, med katerimi se boste lahko seznanili z vsemi zanimivostmi in vsem, kar je treba vedeti o stekleničenju. Več informacij

Postopek zagotavlja "bakteriološko čisto" vodo, proizvodna veriga omogoča, da potrošnik dobi v roke proizvod takšen, kakršen privre iz izvira.

Polnjenje mineralne vode se je razvilo v začetku devetnajstega stoletja s širjenjem zdraviliškega turizma kot odziv na potrebo shranjevanja in prevažanja vode s terapevtskimi lastnostmi.

Spoznaj dogodke smeri STEKLENIČENJE

Koledar Expo Veneto

Datumi dogodka

Kliknite na izbran dan in dodajte k svojim dogodkom.

1 Datum NI na razpolago 1 Datum na razpolago 1 Datum dogodka