Policy Privacy

V zvezi s spletiščem www.expoveneto.it poudarjamo, da 
je večina njegovih strani in/ali gradiva obiskovalcu dostopna brez prijave. Kjer pa je potrebna registracija (zasebna področja), postopek zahteva, da izpolnite polja s svojimi osebnimi podatki. Če ne boste v polja vnesli obveznih podatkov, ne boste imeli dostopa do zasebnega področja. Razen tega bomo vaše osebne podatke lahko izvedeli, tudi če nam boste poslali sporočilo po elektronski pošti.

Z zgoraj navedenimi primeri vas želimo obvestiti, da bodo vaši osebni podatki 
uporabljeni v sklopu projekta EXPOVENETO ob popolnem spoštovanju temeljnih načel, ki jih določa Zakonski odlok št. 196 z dne 30. junija 2003, Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Lastnik zbranih podatkov in njihove obdelave je podjetje Attiva S.p.A. 
s sedežem v ul. Portenari 21/23 - Marghera VENEZIA, ID za DDV (glej »CHI SIAMO«)

Želimo vas obvestiti, da bodo vaši osebni podatki in morebitni e-mail naslov, ki ste ga med registracijo vnesli v zasebno področje, in vse druge informacije, ki se nanašajo na vas, obdelani v naslednje namene: (a) izvajanje Storitev po sprejemu Zakona in/ali Splošnih pogojev pogodbe; (b) dejavnosti, ki so potrebne za pripravo in organizacijo obvestil (newsletters); (c) preverjanje pravilne rabe uporabniškega imena legitimnega uporabnika in zaščita uporabniškega imena pred nepooblaščenim dostopom; (č) upravljanje, vzdrževanje in tehnična pomoč pri Storitvah; (d) izboljšanje kakovosti in strukture spletne strani EXPOVENETO ter ustvarjanje novih funkcij, značilnosti in Storitev; (e) upravljanje morebitnih opozoril v zvezi z vsebino Uporabnika; (f) morebitna prijava nezakonitih dejavnosti pristojnim organom; (g) izpolnitev obveznosti, ki izvirajo iz zakonov in predpisov; (h) pošiljanje rednih sporočil o pobudah in dogodkih, ki jih organizira EXPOVENETO.

Za obdelavo osebnih podatkov je potrebno soglasje. Zavrnitev soglasja nima nobenih posledic; ne bo pa mogoče nuditi vam zgoraj navedene storitve.

Za doseganje zgoraj omenjenih namenov bodo vaše osebne podatke sporočale, posredovale ali vsaj tehnično predelale tudi tretje osebe, sodelavci projekta EXPOVENETO. Vaše osebne podatke bomo lahko posredovali tudi pravosodnim organom, ustanovam za nadzor in kontrolo, kadar je to predvideno po zakonu ali drugih predpisih ali pa to zahtevajo zakonski ukrepi. V vsakem primeru ne bomo razkrili osebnih podatkov, kot določa zakonski odlok št. 196 z dne 30. junija 2003, Zakon o varstvu osebnih podatkov in njegove poznejše spremembe.

V zvezi z obdelavo podatkov lahko uporabnik kadarkoli uveljavi pravice na podlagi 7. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, v skladu s katerim:

"7. člen: Pravica dostopa do osebnih podatkov in druge pravice"

Prosilec ima pravico do potrdila o obstoju ali neobstoju osebnih podatkov, ki ga zadevajo, tudi če ti še niso bili shranjeni, in posredovanje le teh v razumljivi obliki.

Prosilec ima pravico pridobiti pojasnilo o: 

1. izvoru osebnih podatkov;

2. namenu in vrsti obdelave podatkov; 

3. poteku obdelave podatkov s pomočjo elektronskih sredstev; 

4. osnovnih podatkih lastnika, odgovornih osebah in predstavniku, imenovanem v skladu s 5. členom, 2. odstavek; 

5. osebah ali skupinah oseb, katerim se tovrstni podatki lahko posredujejo ali jih lahko pridobijo v kolikor predstavniki, imenovani na državnem teritoriju, odgovorne osebe ali pooblaščenci.


Prosilec ima pravico do: 

1. posodabljanja, popravkov ali dopolnila zbranih podatkov; 

2. izbrisa, anonimnih sprememb ali blokiranja obravnavanih podatkov, ki so bili obdelani v nasprotju z omenjenim odlokom, vključno s podatki, ki jih ni treba hraniti za namene in cilje, za katere so bili pridobljeni ali naknadno obdelani; 

3. Potrdila, da so bile vse osebe, katerim so bili posredovani tovrstni podatki, seznanjene s postopki, navedenimi v točkah a) in b), tudi kar zadeva njihovo vsebino, razen v primeru, da tovrstnega obveščanja ni bilo mogoče izvesti ali to zahteva uporabo sredstev, ki so očitno nesorazmerne s podeljenimi pravicami.

Prosilec ima tudi pravico, da v celoti ali delno nasprotuje: 

1. obdelavi osebnih podatkov, ki se nanje nanašajo, zaradi legitimnih razlogov, čeprav so ti potrebni za namene zbiranja;

2. obdelavi osebnih podatkov, ki se nanje nanašajo, z namenom posredovanja reklamnega gradiva ali neposredne prodaje ali opravljanja tržnih raziskav ali komercialnega sporočanja.

Pri uveljavljanju pravic v skladu z zakonsko uredbo št. 196/03 7. člen, se lahko uporabnik obrne na podjetje Attiva S.p.A. s pismom, naslovljenim na Via Portenari 21/23 - Margheri VENEZIA, ali pošlje e-mail na sledeči naslov:.

EXPOVENETO lahko shrani podatke, ki se nanašajo na rabo spletnega mesta uporabnika (pogostost dostopa, uporabo priljubljenih storitev, količino prenosa podatkov, informacije, ki jih uporabnik odpre, in tako naprej), kot tudi na uporabo "transparentnih GIF-ov", da preveri, ali so bili e-maili, ki jih je EXPOVENETO poslal uprabniku, dejansko odprti. EXPOVENETO bo uporabil tudi podatke, ki ne omogočajo neposredne identifikacije uporabnika, (kot so anonimni podatki rabe, piškotki, naslovi IP, podatki clickstream, brskalnik, itn.), da bi izboljšal spletišče in za vsako novo značilnost in funkcionalnost, vključno s pravico pregledovanja in spremljanja priljubljenih tem, dejavnosti, sporočil in navad uporabnika z namenom izboljšanja in večje funkcionalnosti spletišča. EXPOVENETO uporablja tudi piškotke, "transparentne GIF-e" in informacije o registracijskih datotekah za: (a) preverjanje učinkovitosti promocijskih kampanj; (b), shranjevanje podatkov, ki jih vnese uporabnik, da mu jih ni treba ponavljati; (c), nadzor elementov, kot so skupno število obiskovalcev, ogledane strani itn.; (d) zapis Vsebin, ki jih pošlje uporabnik.