Argument Finansija / Smer:

Kreditne institucije

U ovom odeljku nać ćeš razne događaje povezane sa kreditnim institucijama organizovanih i promovisanih tokom Expo-a 2015. Ako želite znati više...

Organizacija kreditora je jedna raspodeljena struktura, sa centralnim sedištem koja vodi mrežu filijala i agencija. Sedište je zadužen za konkretne aktivnosti, dok ostale agencije se bave uslugama klijenata. Lokacija filijala zavisi od lokacija ekonomskih aktivnosti klijenata, koje su na ovaj način u direktnom kontaktu sa zaposlenicima koji su uključeni u raznim uslugama u šalteru, kancelarijskom menadžmentu u računovodstvu, otkrivanju i kontrolu.

Proveri događaje smera KREDITNE INSTITUCIJE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa