Teme:

Hraniti

Hrana: njena uloga, njena vrednost, njena lokacija, njeni tipovi.
Prehrambena industrija, poljoprivreda, stočarstvo, hrana i piće, bezbedna i kvalitetna hrana, hleb, testenine, slatkiši naše kuhinje i tradicije.

Otkri događaje ove teme HRANITI

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa