Argument Prehrambena Industrija / Smer:

Prerada i konzerviranja hrane

Očuvanje hrane je jedan od osnovnih procesa prerade hrane, koji je postavio kao svoj primarni cilj mogućnost nastavu hranjenja i vrednost prehrambenog proizvoda, sprečavajući njegove promene. Ako želite znati više...

U tom kontekstu, skladištenje je tehnologija koja se koristi da bi hrana ostala netaknuta u vremenskom rasponu od nekoliko dana do nekoliko godina

Tipičan primer je očuvanje mleka: mleko je hrana kojoj ne treba nikakav preobražaj, međutim, alteracija mikroba je u stanju da napravi prozivod nejestiv u roku od nekoliko sati zbog povećanog opterećenja mikroba; industrijska prerada mleka ima fundamentalni cilj očuvanja njegove konzumacije i sposobnost njegove upotrebljivosti posle nekoliko dana ili nekoliko meseci.
 

Proveri događaje smera PRERADA I KONZERVIRANJA HRANE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa