Argument Poljoprivreda / Smer:

Oprema za pakovanje i marketing

Pakovanje i trgovina poljoprivrednih proizvoda su postali tokom godina sve više strateški značaj. Ako želite znati više...

Priprema proizvoda, njegova prezentacija i efikasno pakovanje takođe sa komercijalne tačke gledišta su sve važniji i od suštinskog značaja za modernu poljoprivredu.

Trgovina je takođe postigla odličan nivo efikasnosti: mnogi od proizvoda na teritoriji Venecije se izvoze kroz brojnih zemlja u Evropi i van Evrope.

Ovde ćeš naći događaje, izložbe, posete najboljih kompanija na tom konkretnom i suštinskom sektoru poljoprivrede.

Proveri događaje smera OPREMA ZA PAKOVANJE I MARKETING

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa