Argument Hleb, testenine i slatkisi / Smer:

Oprema za proizvodnju ambalaže i trgovina

Otkrij događaje organizovani sa strane kompanija koje posluju u proizvodnji opreme za pakovanje i proizvodnji, povodom Univerzalne izložbe 2015 . Ako želite znati više...

Aspekti koje se odnose na komercijalne prezentacije proizvoda i na njihov marketing su postali sve više relevantniji za prodaju i distribuciju proizvoda, kao što su hleb, testenine i deserti .

Brojne su dakle kompanije, institucije, strukture malih, srednjih i velikih preduzeća koja se bave ovim aktivnostima.
 

Proveri događaje smera OPREMA ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE I TRGOVINA

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa