Argument Kvalitet Hrana i Pica / Smer:

Sertifikati kvaliteta

Ovaj odeljak će ti obezbediti pristup na različite događaje, povezanim sa temom sertifikata za hranu i planiranih mogućnosti u poklopu sa Expo-a 2015. Ako želite znati više...

Jedna sertifikacija je priznanje sa strane trećih lica (inspekcijski akreditovani organi) koji su odgovorni da provere da proizvod ispunjava predodređene discipline.

Procenjuje se, pre svega, kvalitet proizvoda, njegova proizvodnja, ali se takođe sertifikuju proizvodi i procesi vezani uz industrije proizvodnje i distribucije, skladištenja i transporta, do maloprodaje.

Potvrditi omogućava da se hrana zaštiti od zlostavljanja ili imitacija. Imati jedan beskompromisan sistem sertifikacije je oduvek bio efikasan za osvojenje poverenja i odobrenja celog sveta.
 

Proveri događaje smera SERTIFIKATI KVALITETA

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa