Argument

Meso

Sektor mesa obuhvaća sve događaje koji su organizovani sa strane firma regije Veneta povodom Univerzalne izložbe 2015. Ovaj sektor obuhvaća širok spektar turneja od degustacije do proizvodnje, od ambalažne opreme do kombinovane energije. Ako želite znati više...

Događaji organizovani u ovom kontekstu će omogućiti da se blisko prisustvuje na različitim fazama proizvodnog lanca ovog proizvoda u svim njegovim varijantama: od farme do pašnjaka, od klanice do proizvodnje potrebne mehanizacije koja se koristi za pakovanje.

Posebna pažnja koja se posvećuje hrani i higijenskoj zdravstvenoj kontroli podrazumeva korišćenje tehnologija i poljoprivrednih tehnika koje omogućavaju teritoriji Venecije proizvodnju govedine najvišeg kvaliteta.
 

Izaberi povezan smer na temi MESO

Smer
Degustacija
Degustacija mesa na teritoriji Venecije je prava kulinarska umetnost. Mnoge su kompanije koje organizuju događaje povezane hranom i vinom koje predlože da meso odigra glavnu ulogu.

Nastavi…
Smer
Meso i hladno meso
U regiji Venecije postoje preko 1.600 mesara,tako da je tema prerade mesa i pakovanja prava kultura. Pored događaja u strukturiranim mesarama, predloženi su takođe događaji organizovani u kompanijama koje se bave preradom i pakovanjem.

Nastavi…
Smer
Jaja
Teritorija Venecije je jedan od glavnih italijanskih regija što se tiče proizvodnih dimenzija.

Nastavi…
Smer
Oprema za proizvodnju, pakovanje i trgovina
Teritorija Venecije je posebno bogata sa firmama koje se bave od projektovanja do izgradnje neophodne opreme za preradu mesa.

Nastavi…
Smer
Klanje
Klanje, koji je početni proces obrade životinje čije meso je namenjeno ljudskoj alimentaciji, na teritoriji Venecije je posebno predmet sanitarne kontrole

Nastavi…
Smer
Farma i pašnjaci
Farme predstavljaju različite aspekte poljoprivredne evolucije teritorije Venecije: poštovanje životne sredine i tehnologije su ključne reči u vezi pristupa kompanija koje posluju u ovom sektoru

Nastavi…
Smer
Stočna hrana
Ishrana životinja usmerena na proizvodnjiu mesa je osnovni korak što se tiče kvaliteta proizvoda na teritoriji Venecije.

Nastavi…
Smer
Oprema i kogeneracija , tretman otpada
Zahvaljujući tehnološkom razvoju i osetljivosti životne sredine, u poslednjih nekoliko godina teritorija Venecije se naročito pokazala aktivna u sektoru proizvodnje energije, počevši od organskog otpada.

Nastavi…
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa