Argument Meso / Smer:

Jaja

Teritorija Venecije je jedan od glavnih italijanskih regija što se tiče proizvodnih dimenzija. Ako želite znati više...

Dom leaderskih kompanija na međunarodnim tržištima u sektoru jaja i njihovih derivacija, regija Venecije kontroliše sistem proizvodnje tokom svih faza integrisanog lanca, usmerog obezbedilištu sigurne i kvalitetne hrane na stolu potrošača. Na ovom odeljku moći ćeš otkriti sve ekskluzivne događaje, napravljene prilikom Expo-a 2015.

 

Proveri događaje smera JAJA

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa