Argument Meso / Smer:

Oprema za proizvodnju, pakovanje i trgovina

Teritorija Venecije je posebno bogata sa firmama koje se bave od projektovanja do izgradnje neophodne opreme za preradu mesa. Ako želite znati više...

Događaji ponuđeni sa strane ovih kompanija imaju tendenciju da daju panoramski pregled proizvodnog sistema koji je veoma strateški i funkcionalan. Pogledajte događaje koje organizuju industrije prilikom Univerzalne izložbe 2015.

 

Proveri događaje smera OPREMA ZA PROIZVODNJU, PAKOVANJE I TRGOVINA

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa