Argument Meso / Smer:

Stočna hrana

Ishrana životinja usmerena na proizvodnjiu mesa je osnovni korak što se tiče kvaliteta proizvoda na teritoriji Venecije. Ako želite znati više...

Predloženi put, dizajniran u saradnji sa Universalnom izložbom 2015, planira da poseti firme koje su kreirali specifične događaje koji se odnose na temi ishrane životinja, povezanim sa prehrambenim proizvodima i industrijskom tehnologijom.
 

Proveri događaje smera STOČNA HRANA

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa