Argument Vino / Smer:

Oprema za proizvodnju i trgovinu

Naći ćeš različite događaje na kojim ćeš naći odgovore svim tvojim potrebama i radoznalostima. Ako želite znati više...

Sektor vina uključuje takođe ona preduzeća i organizacije koje su uključene u planiranje i savetodavnu službu u vezi instalacija za proizvodnju vina, mašina za izgradnju i održavanje vinograda, infrastrukture za logistično i operativno upravljanje, cisterna i instalacija za hlađenje, stvaranje i upravljanje instalacija za prečišćavanje vode.

Igra važnu ulogu proizvodnja svih medija za trgovinu vina: etikete, kutije, razne vrste packaginga i ambalaže. Tokom godina teritorija Venecije je ostvarila zavidan nivo specijalizacije zahvaljujući prosperitetu tržišta vina, koji je ostao živ i u neprekidnoj ekspanziji.
 

Proveri događaje smera OPREMA ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa