Argument Vino / Smer:

Vinova loza , orezivanje i žetva

U ovom odeljku naći ćeš razne događaje vezane uz vinogradstva , orezivanja, žetva i njenih tehnika ali uglavnom ćeš moći posetiti najbolje kompanije vezane uz industrije vina na teritoriji Venecije. Ako želite znati više...

Teritorija Venecije predstavlja veliku i zanimljivu raznovrsnost grožđa. Vinogradi na kojima grožđe raste su između naj boljih na svetu. Orezivanje počinje odmah nakon padanja lišća, suspendovan je inače od sredine decembra do sredine januara.
 

Žetva je proces prikupljanja različitih vrsta grožđa. Period žetve je u rasponu od avgusta do novembra i zavisi od nekoliko faktora. Prikupljanje se može realizovati na dva načina: manuelno ili mehanično. U Italiji, žetva se najveće ručno realizuje jer neke nepristupačne oblasti ne daju alternative .

Proveri događaje smera VINOVA LOZA , OREZIVANJE I ŽETVA

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa