Argument Umetnost / Smer:

Korporativni Muzeji

Tokom perioda Univerzalne izložbe, celokupni proizvodni lanac regije Veneta će pružiti jedinstvenu priliku da se pristupa, kroz ovog procesa, na korporativne muzeje. Ako želite znati više...

Imaćete mogućnost da pristupate na izuzetno bogatom arheološkom nasleđu industrijske civilizacije i na radu u relaciji sa svim fazama istorijskog razvoja, ekstrakata porodične tradicije i svakodnevnog života, stvarnih životnih priča i svedočanstava o zanatskog rada sa nekoliko realizacija "moderne industrija".
 

Proveri događaje smera KORPORATIVNI MUZEJI

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa