Argument

Zapošljavanje ljudskih resursa

Ova tema će obezbediti pristup na raznovrsne događaje, dizajniranih u odnosu teme Expo-a 2015, u vezi rada i ljudskih resursa: počevši od prava radnika i sindikata u formiranju i upravljanju sistema za bezbednost, materijala za bezbednost na radnom mestu, poslovnih sertifikata do centra za posla i agencija za zapošljavanje. Ako želite znati više...

Svaki radnik u proizvodnom lancu Venecije, praćujući stroga pravila Evropske unije, u stvari, ima brojna prava u vezi zdravlja i bezbednosti na radu, jednake mogućnosti između muškaraca i žena, zaštitu od svih oblika diskriminacije.

Ključnu ulogu u ovom kontekstu, igraju sindikati, koji se mogu definisati kao "ne- priznata udruženja radnika, formirana ciljem zaštite profesionalnih interesa svojih članova". Njihova aktivnost je izražena u različitim nivoima, preduzeća, okruga, u regionalnom i nacionalnom nivou, pružajući pomoć i savet svojim članovima.

Na celoj teritoriji je, u skladu sa zakonom, konstantno ohrabrđeno poboljšanje zdravlja i bezbednosti u svim sektorima aktivnosti, kako javnih tako privatnih. Takođe je u cilju poboljšanje uslova života i rada, širenje informacija o velikom obimu, kroz savetovanja i obuke.

Kada je reč o bezbednosti na radnom mestu radi se o ljudima, ne o birokratiji, i pravo na zdravlje je osnovno načelo. Jedan etički svet, složen i izuzetno važan, otvara svoja vrata za radnike, poslodavce ili jednostavno radoznalim kako bi sami upoznali sve brojne inicijative u saradnji sa Universalnom izložbom 2015.
 

Izaberi povezan smer na temi ZAPOŠLJAVANJE LJUDSKIH RESURSA

Smer
Obuka za upravljanje i sistemi za bezbednost
Postupak na bezbednost i na zdravlje na radnom mestu je suštinski deo celokupnog ponašanja kompanije. U tom smislu su neophodni saveti i obuka dostavljeni kroz specijalizovanih firma, i posebno, kroz sistema upravljanja bezbednosti.

Nastavi…
Smer
Materijali za bezbednost na radnom mestu
Pogledajte različite mogućnosti i ekskluzivne događaje napravljene uzimajući inspiraciju iz tema Expo-a 2015, u sektoru materijala za bezbednost na radnom mestu.

Nastavi…
Smer
Sertifikati kompanija
U ovom odeljku ćete naći brojne događaje u Univerzalnoj izložbi 2015, povezane sa sertifikatima preduzeća širom sveta. Sertifikacija kompanija je, bilo da se radi o kvalitetu životne sredine, odnosno svojstvene bezbednosti ili zdravlja radnika, objektivna prezentacija da je kompanija zasnovala svoj rad na standardno upravljanje koji je univerzalno prihvaćen kao prepoznatljiv i kvalifikovan u skladu sa specifičnim referentnim standardima koji važe na međunarodnom nivou.

Nastavi…
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa