Argument Zapošljavanje ljudskih resursa / Smer:

Sertifikati kompanija

U ovom odeljku ćete naći brojne događaje u Univerzalnoj izložbi 2015, povezane sa sertifikatima preduzeća širom sveta. Sertifikacija kompanija je, bilo da se radi o kvalitetu životne sredine, odnosno svojstvene bezbednosti ili zdravlja radnika, objektivna prezentacija da je kompanija zasnovala svoj rad na standardno upravljanje koji je univerzalno prihvaćen kao prepoznatljiv i kvalifikovan u skladu sa specifičnim referentnim standardima koji važe na međunarodnom nivou. Ako želite znati više...

Sertifikacija kompanija je, bilo da se radi o kvalitetu životne sredine, odnosno svojstvene bezbednosti ili zdravlja radnika, objektivna prezentacija da je kompanija zasnovala svoj rad na standardno upravljanje koji je univerzalno prihvaćen kao prepoznatljiv i kvalifikovan u skladu sa specifičnim referentnim standardima koji važe na međunarodnom nivou.

Svaki postupak Sertifikacija obuhvata fazu planiranja, obično nacrtan sa kvalifikovanim savetnikom i naknadnom verifikacijom pravilne aplikacije upravljanjenog sistema, napravljen sa strane organa za verifikaciju.
 

Proveri događaje smera SERTIFIKATI KOMPANIJA

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa