Argument

Konekcije sa Svetom

Zahvaljujući kompjuterskoj tehnologiji, ceo svet je suštinski povezan. Zahvaljujući širokopojasnoj konekciji može se razgovarati preko videokonferencija od jedne do druge strane sveta. Ako želite znati više...

Televizija vam omogućava da delite događaje među milionima ljudi; Mediji su sve više interaktivni; dok promocija firma ili proizvoda se vrši kroz više unakrsnih medija (računari, tablet, smartphone,itd.

Sve ove aktivnosti su na proizvodnom lancu teritoriji Venecije naročito aktivne i napredne, uključujući veliki broj preduzeća koji su povodom EXPO-a 2015 definisali sprovode i događaje podeljenih na određene puteve.
 

Izaberi povezan smer na temi KONEKCIJE SA SVETOM

Smer
Informacione tehnologije
Na teritoriji Venecije postoje više od 5 hiljada kompanija koje posluju na svetu informacionih tehnologija

Nastavi…
Smer
Promovisanje firma i proizvoda
Kreativnost i strogost su osnovne stvari aktivnih kompanija u polju komunikacije.

Nastavi…
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa