Argument Konekcije sa Svetom / Smer:

Informacione tehnologije

Na teritoriji Venecije postoje više od 5 hiljada kompanija koje posluju na svetu informacionih tehnologija Ako želite znati više...

Kompanije koje posluju na inženjeringu proizvoda drugih kompanija, dakle raznolično uključene u mnogim proizvodnim sektorima, i na realizaciji usluga namenjenih direktno na potrošače. Događaji iz preduzeća koji se odnose na ovu temu imaju za cilj da se podstakne radoznalost krenući od virtuelnih aplikacija na praktične posledice koje mogu nastati.

Proveri događaje smera INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa