Argument Kultura i Zabava / Smer:

Bioskop i filmska produkcija

Ovaj put će ti omogućiti da učestvuješ u brojne i ekskluzivne inicijative, organizovanih u okviru Expo-a 2015, koji će ti omogućiti da učestvuješ u uzbudljivom svetu bioskopa i filmske produkcije. Ako želite znati više...

Teritorija Venecije ima istorijski gustu i živu mrežu bioskopa, umetničkih bioskopa, srednjih i velikih dimenzija. Česte su izložbe i filmski festivali koji imaju bez sumnje njihov najviši izraz u filmskom festivalu u Veneciji.

Vrlo vatren je takođe svet filmske produkcije koji uključuje promovisanje, razvoj i racionalnu distribuciju mesta i objekata koji se koriste za takve aktivnosti.
 

Proveri događaje smera BIOSKOP I FILMSKA PRODUKCIJA

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa