Argument Kultura i Zabava / Smer:

Pozorište i ples

Ovaj kurs će ti dati mogućnost da pristupaš na brojne događaje, koji su dizajnirani u odnosu Univerzalne izložbe 2015, u kontekstu pozorišta i plesa: umetnički oblik koji, vekovima, predstavlja jednog od najcenjenih umetničkih pogleda, dovoljno je pomisliti na velikim međunarodnim takmičenjima, kao što je Bijenalni ples Ako želite znati više...

Pozorište i ples se potpuno potope u kulturi ovog područja, zahvaljujući istorijskim strukturama koje još postoje i služe kao šou u emisiji.
 

Proveri događaje smera POZORIŠTE I PLES

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa