Argument

Obrazovanje i Obuka

Na temi obrazovanje i obuka naći ćete ponuđene događaje tokom Expo-a 2015 koji uključuju čitav proces saznanja, od osnove učenja do najvišim nivoima obrazovanja: državno obdanište, privatne škole, međunarodne institucije, univerziteti, akademije i konzervatorijumi. Ako želite znati više...

Obrazovanje i obuka su osnov našeg društvenog života, hranimo naš um kroz kontinuirane staze učenja, vrednost i moć ljudskog bića su izgrađena baš sa obrazovnim mogućnostima koje civilno društvo mora da garantuje.

Evolucija naše planete je uvek bila direktno proporcionalna kulturnim rastom svojih stanovnika
 
Teritorija Venecije je bogata istorijskim javnim univerzitetima i privatnim inovativnim objekatima, stvorenih kao odgovor na potrebu za kontinuirani profesionalni razvoj ljudskih resursa. Brojne zakonske i tehnološke inovacije su nanele zapravo na zahtev kontinuiranog učenja.
 
Obrazovanje i obuka su teme koje su snažno povezane sa Expo 2015, i za njih teritorija Venecije otvara svoja vrata preko brojnih firma i entiteta onim posetiocima koji su osetljivi na rast ljudskog bića.
 

Izaberi povezan smer na temi OBRAZOVANJE I OBUKA

Smer
Obdaništa, vrtići i državno obdanište
U ovom odeljku naći ćete događaje organizovane sa strane sve one kompanije koje na Expo 2015 imaju nameru da podele njihove projekte državnog vrtića, javnog ili privatnog obdaništa koji su podeljeni na celoj teritoriji.

Nastavi…
Smer
Privatne škole
Na ovom odeljku moći ćes pronaći sve događaje ovih institucija koje će prilikom Expo-a 2015 pomoći posetiocu da istraži uzbudljiv i raznovrstan svet obrazovanja.

Nastavi…
Smer
Međunarodni Instituti
U prirodi EXPO-a 2015 prisutna je međunarodnost, na ovakav način teritorija Venecije kompletuje svoju obuku sa mogućnost da se izaberi jedna međunarodna institucija: šansa njihovoj deci s jednom konstruktivnom "kulturnom kontaminacijom".

Nastavi…
Smer
Univerziet
Venecija, kao i Verona i Padova, se potvrđuje vrhunski univerzitet, među prvih pet univerziteta širom zemlje. Neosporna je vrednost univerziteta, profesora i istraživača iz regije Veneto, koji se pojavljuju na međunarodnom nivou sa vrednoćom njihovog rada.

Nastavi…
Smer
Akademije i konzervatorijumi
Teritorija Venecije je uvek bila u stanju da se pohvali sa veoma vrednom tradicijom aktivnosti akademija i konzervatorijuma.

Nastavi…
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa