Argument Obrazovanje i Obuka / Smer:

Međunarodni Instituti

U prirodi EXPO-a 2015 prisutna je međunarodnost, na ovakav način teritorija Venecije kompletuje svoju obuku sa mogućnost da se izaberi jedna međunarodna institucija: šansa njihovoj deci s jednom konstruktivnom "kulturnom kontaminacijom". Ako želite znati više...

Međunarodne škole koje se fokusiraju na kvalitet programa, nastavnika, objekata i obrazovnog smera.

Na ovom odeljku biće moguće ući u događajima organizovanih sa strane međunarodnih škola u regiji Venecije, čija misija je multikulturalizam koji ima svoje korene zapravo u Veneciji.
 

Proveri događaje smera MEĐUNARODNI INSTITUTI

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa