Argument Obrazovanje i Obuka / Smer:

Obdaništa, vrtići i državno obdanište

U ovom odeljku naći ćete događaje organizovane sa strane sve one kompanije koje na Expo 2015 imaju nameru da podele njihove projekte državnog vrtića, javnog ili privatnog obdaništa koji su podeljeni na celoj teritoriji. Ako želite znati više...

Kompanije regije Veneto, oduvek osetljivi na porodične dinamike, podrže njihovu kreaciju kao izraz otvorenosti prema potrebama društvenog konteksta u kome posluju i kao oblik pažnje na potrebe svojih zaposlenika i njihove dece.

Prilika da se promoviše poboljšanje poslovne klime i imidža samih kompanija.

 

Proveri događaje smera OBDANIŠTA, VRTIĆI I DRŽAVNO OBDANIŠTE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa