Argument Obrazovanje i Obuka / Smer:

Univerziet

Venecija, kao i Verona i Padova, se potvrđuje vrhunski univerzitet, među prvih pet univerziteta širom zemlje. Neosporna je vrednost univerziteta, profesora i istraživača iz regije Veneto, koji se pojavljuju na međunarodnom nivou sa vrednoćom njihovog rada. Ako želite znati više...

Broj postojećih smera je visok a nastavni plan i program se stalno obnavlja i održavlja.

U ovom odeljku moći ćeš uzeti u obzir sve inicijative, događaje i diskusije koje organizuje univerzitet regije Veneto tokom Expo-a 2015.

Proveri događaje smera UNIVERZIET

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa